Stara ustawa o efektywności energetycznej

Do 1 pażdziernika 2016 roku, tj. przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o efektywności energetycznej (link do uchylonych przepisów) sprawa była bardzo prosta, gdyż był tylko jeden rodzaj świadectw pochodzenia dotyczący efektywności energetycznej. Prawo majątkowe mu towarzyszące było w Rejestrze Praw Majątkowych Towarowej Giełdy Energii oznaczone symbolem PMEF. Wartość świadectwa odpowiadała deklarowanym oszczędnościom energii pierwotnej. Wszystkie świadectwa efektywności energetycznej przyznane w ramach przetargów URE dotyczą tego właśnie instrumentu. Są one ważne (tzn. można za ich pomocą rozliczać realizację obowiązku ustawowego do 2018 roku włącznie) do 30 czerwca 2019 roku.

Nowa ustawa o efektywności energetycznej

Po wejściu w życie noweli ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 pojawiły się dwa nowe rodzaje białych certyfikatów:

  • bezterminowe, wydawane na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
  • roczne, wydawane na podstawie przepisów przejściowych, art. 57 ust. 2 ustawy

Terminy "przetargowe", "bezterminowe i "roczne" zostały użyte na roboczo w dokumentach publikowanych przez Prezesa URE (nie występują w treści ustawy). Zarówno świadectwa bezterminowe jak i roczne dotyczą oszczędności energii finalnej. W związku z pojawieniem się nowych instrumentów, o innej dacie ważności TGE wprowadziła nowe kontrakty oznaczając przez PMEF_F białe certyfikaty bezterminowe, zaś przez PMEF-rrrr (gdzie rrrr jest czterocyfrowym zapisem roku) białe certyfiaty roczne. Potencjalnie świadectwa roczne mogą dotyczyć roku 2016, 2017 i 2018, ale w praktyce w roku 2016 Prezes URE nie wydał żadnych świadectw efektywności energetycznej, które by były wnioskowane w oparciu o przepisy przejściowe.

Rodaje białych certyfikatów

Podsumowując - na rynku są aktualnie obecne następujące świadectwa:

  • PMEF-2017 tzn. te, które zostały wydane przez Prezesa URE w roku 2017 i które można wykorzystać (sprzedać, umorzyć) do wypełnienia obowiązku za rok 2017, czyli do 30 czerwca 2018
  • PMEF-2018 tzn. te, które zostały wydane przez Prezesa URE w roku 2018 i które można wykorzystać (sprzedać, umorzyć) do wypełnienia obowiązku za rok 2018, czyli do 30 czerwca 2019 (tak samo jak świadectwa przetargowe)
  • PMEF, tzn. te, które zostały wydane za przedsięwzięca zgłoszone w przetargach URE, które można wykorzystać do rozliczenia obowiązku za dowolny rok pod warunkiem, że zostaną umorzone przed 30 czerwca 2019, gdyż po tej dacie tracą swoją ważność
  • PMEF_F - najbardziej pożądane, bezterminowe, wydawane wyłącznie na przedsięwzięcia planowane w oparciu o wnioskowanie w trybie ciągłym; póki co ich podaż na rynku jest niewielka, co niekoniecznie wynika z ilości złożonych wniosków, ale także z opóźnień w URE realizacji tej procedury.

klasyfikacja białych certyfikatów ze względu na ich datę ważności


Jeśli przygotowujesz się do remontu lub modernizacji, której efektem będą także oszczędności energii to warto sprawdzić czy Twoja inwestycja kwalifikuje się do uzyskania premii w postaci białych certyfikatów. Roczne oszczędności muszą przekraczać 420 GJ ciepła lub 116 MWh energii elektrycznej.
Wykaz kwalifikujących się przedsięwzięć PSPEE znajdziesz w innych postach na moim blogu.
Jeśli jesteś zainteresowany, to zapraszam do kontaktu - pomogę Ci pozyskać bezterminowe białe certyfikaty