W dniu 28 czerwca 2019 roku przeprowadzono dużą aktualizację strony internetowej TGE w wyniku której dostęp do danych został zmieniony i znacząco ograniczony. Dostęp nie jest już automatyczny, ale generowany na żądanie. Z tego powodu zmuszony jestem zawiesić publikowanie notowań świadectw efektywności energetycznej w tej formie i wypracować nowy format publikacji danych.


Notowania w bieżącym miesiącu

Arkusz miesięczny jest aktualizowany raz w tygodniu. Dane dotyczą tylko transakcji giełdowych - transakcje pozasesyjne nie są uwzględniane.

Bieżący miesiąc

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: http://www.biale-certyfikaty.pl/user/assets/notowaniaBC_072020.pdf

I półrocze 2020

Pobierz notowania za m-c styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec

II półrocze 2019

Pobierz notowania za m-c grudzień, | listopad, | październik, | wrzesień, | sierpień, | lipiec.


Notowania archiwalne

Dane archiwalne opracowanych przeze mnie notowań białych certyfikatów są dostępne w postaci plików PDF za okres od 17 kwietnia 2018 do 27 czerwca 2019. Nazwy plików są oparte na schemacie: BCddmmyyyy.pdf, gdzie dd oznacza dzień obrotu, mm - dwucyfrowy identyfikator miesiąca, a yyyy - czterocyfrowy identyfikator roku. Bazowy link znajduje się tutaj. Nazwę pliku należy dostosować do żądanej daty dnia obrotu.

Ostatnia sesja w czerwcu 2019

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: http://www.biale-certyfikaty.pl/user/assets/ostatnia_sesja_BC.pdf