Regularne sprawdzanie wyników sesji RPM na stronie TGE jest bardzo niewygodne. Winę za to ponosi stosowana przez TGE forma publikacji raportów z Rynku Praw Majątkowych - zbyt wiele kontraktów w odrębnych arkuszach jednego sokoroszytu. Postanowiłem choć trochę sprawę uprościć i przygotowałem trochę zmodyfikowany szablon przezentacji wyników. Celem była większa przejrzystość, która dla mnie oznacza, że wszystkie wyniki prezentowane są tabelarycznie na jednej stronie.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: http://www.biale-certyfikaty.pl/user/assets/ostatnia_sesja_BC.pdf

Notowania są aktualizowane (pliki pdf są nadpisywane) we wtorki i czwartki (Dni Obrotu) po południu lub wieczorem.