#BialeCertyfikaty

PSPEE: modernizacja lub wymiana oświetlenia

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Modernizacja lub wymiana oświetlenia

czytaj dalej...

PSPEE: przebudowa lub remont budynku

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

Jest to drugi rodzaj PSPEE wymieniony w art. 19 ust.1 ustawy o efektywności energetycznej. W Obwieszczeniu Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć proefektywno...

czytaj dalej...

PSPEE: izolacja instalacji przemysłowych

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Izolacja instalacji przemysłowych

Wymieniona w art. 19 ust. 1 punk 1) ustawy o efektywności energetycznej izolacja instalacji przemysłowych rozpoczyna katalog rodzajów przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Ograniczenie strat ciepła pr...

czytaj dalej...

© 2018 #BialeCertyfikaty by Co-OPERATIORobert Piątek

Up ↑