#BialeCertyfikaty

Zatory proceduralne - URE szuka pracowników...

Od początku swojego funkcjonowania system wsparcia efektywności energetycznej napotykał na problemy proceduralne. Ujawniły się one bardzo mocno przy pierwszych dwóch przetargach URE "na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można otrzymać świadectwa efektywności energetycznej" (uff... czy zawsze oficj...

czytaj dalej...

Jakie dane publikuje TGE?

Białe certyfikaty są jednym z instrumentów należących do Rynku Praw Majątkowych Towarowej Giełdy Energii (skrót: RPM TGE). TGE prowadzi rejestry świadectw pochodzenia oraz organizuje obrót towarami, do których przede wszystkim należą:

czytaj dalej...

Notowania białych certyfikatów w roku 2017

Wstęp

Sytuacja na rynku praw majątkowych dotyczących świadectw efektywności energetycznej w roku 2017 zmieniła się zasadniczo w stosunku do lat 2015-2016. Wysokość opłaty zastępczej w 2017 roku wzrosła do 1500 zł/toe. W ustawie zapisano 5% waloryzację opłaty dla każdego następnego roku oraz ograniczono możliwość realizacji obowiązku pop...

czytaj dalej...

© 2018 #BialeCertyfikaty by Co-OPERATIO Robert Piątek

Up ↑