#BialeCertyfikaty

Notowania giełdowe białych certyfikatów (2015-2016)

Rynek Praw Majątkowych

Prawa Majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, obok innych instrumentów finansowych (dotyczącymi OZE, kogeneracji i biogazu) są przedmiotem obrotu na Rynku Praw Majątkowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii.

czytaj dalej...

PSPEE: ogrzewanie lub chłodzenie obiektów z wykorzystaniem OZE, kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

czytaj dalej...

PSPEE: ograniczenie strat energii

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące pięć rodzajów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem strat energii:

czytaj dalej...

© 2018 #BialeCertyfikaty by Co-OPERATIO Robert Piątek

Up ↑