Geneza

intro - geneza systemy wsparcia efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z najważniejszych celów polityki energetycznej, klimatycznej i środowiskowej Unii Europejskiej. Realizacja strategii w tym obszarze wymagała zainicjowania m.in. finansowych instrumentów wsparcia działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej przez końcowych użytkowników energii w poszczególnych Państwach Członkowskich. W Dyrektywie 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych pojawiła się propozycja wprowadzenia mechanizmów rynkowych wykorzystywanych do poprawy efektywności energetycznej w postaci tzw. "białych certyfikatów". Miały to być certyfikaty wydane przez niezależne organy certyfikujące, potwierdzające roszczenia uczestników rynku w związku z oszczędnościami energetycznymi, uzyskanymi w efekcie zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej.
W polskim prawodawstwie białe certyfikaty zostały wprowadzone ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011, w której określone są one terminem "świadectw efektywności energetycznej".

W pierwszym okresie obowiązywania systemu wsparcia efektywności energetycznej, tj. w latach 2011-2016, białe certyfikaty były przydzielane w drodze przetargu organizowanego przez Prezesa URE. Po nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej i transpozycji do niej zapisów Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej system białych certyfikatów został w istotny sposób zmodyfikowany.
Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

  • rezygnację z trybu przetargowego na rzecz procedury administracyjnej realizowanej w trybie ciągłym,
  • zlikwidowanie możliwości aplikowania o świadectwa dla przedsięwzięć pro-efektywnościowych, które są zakończone lub rozpoczęte (można zgłaszać tylko przedsięwzięcia planowane),
  • zmiana jednostki, w których wystawiane są świadectwa z toe energii pierwotnej na toe energii finalnej,
  • ograniczenie możliwości realizacji obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej oraz
  • zmiana wysokości jednostkowej opłaty zastępczej wraz z ustanowieniem mechanizmu wzrostu tej opłaty w kolejnych latach obowiązywania ustawy.

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na moim blogu o białych certyfikatach.

Źródła

dokumenty źródłowe dotyczące białych certyfikatów

Podręczny wykaz aktów prawnych i najważniejszych dokumentów dotyczących świadectw efektywności energetycznej

Akty prawne

Akty wykonawcze

Wzory dokumentów

Więcej informacji o białych certyfikatach znajdziesz na moim blogu.

Jeżeli szukasz "świeżych" kursów białych certyfikatów (cena na ostatniej sesji TGE RPM) to zajrzyj tutaj
Od 17 kwietnia 2018 archiwizuję kursy giełdowe - jeżeli jesteś tym zainteresowany to zajrzyj tutaj a następnie w adresie zamiast BC17042018.pdf wpisz BCddmmyyyy.pdf, gdzie dd oznacza dzień obrotu, mm - dwucyfrowy identyfikator miesiąca, a yyyy - czterocyfrowy identyfikator roku (2018).

PSPEE

PSPEE - rodzaje Przedsięwzięć Służących Poprawie Efektywności Energetycznej

Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Rodzaje PSPEE są zdefiniowane w art. 19 ustawy o efektywności energetycznej. Definicja ta jest o tyle istotna, że w ramach jednego wniosku (dawniej oferty przetargowej) i audytu można łączyć przedsięwzięcia tego samego rodzaju, o ile suma uzyskanych średniorocznych oszczędności przekracza wartość progową 10 toe.

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

infografika przedstawiająca rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Poszczególne rodzaje PSPEE zostały szerzej omówione w szczegółowym wykazie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej publikowanym w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Ministra Energii. Teksty źródłowe ustawy i obwieszczenia można pobrać na stronie ŹRÓDŁA

Szersze omówienie tematu wraz z przykładami PSPEE, za które można otrzymać świadectwa efektywności energetycznej znajdziesz na moim blogu

O mnie

autoprezentacja - kto, kiedy, jak i dlaczego stworzył tę stronę

dr inż. Robert PiątekNazywam się Robert Piątek i prowadzę działalność gospodarczą pod firmą Co-OPERATIO.
Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć czegoś więcej o mnie to zapraszam do odwiedzenia mojej strony firmowej www.co-operatio.pl, a także mojej strony osobistej www.robertpiatek.pl oraz mojego profilu zawodowego na Linkedin


Dlaczego uruchomiłem tę stronę?

Jestem audytorem energetycznym. Rozmawiając z Klientami obserwowałem, że poziom wiedzy związany z możliwościami jakie wiązały się z uruchomieniem systemu białych certyfikatów był niewielki. Dopiero podczas ostatniego, piątego przetargu URE zrozumienie i zainteresowanie wzrosło, lecz w tym samym czasie system w istotny sposób został zmodyfikowany. Konieczna jest więc dalsza edukacja, aby każdy uprawniony mógł skorzystać z premii. I to jest podstawowy cel tego projektu. Prezentowana wiedza nie ogranicza się do samych przepisów prawnych, ale dotyczy także popularyzacji dobrych praktyk w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii odpadowej. Serdecznie zapraszam do lektury mojego bloga biale-certyfikaty.pl.

Jednocześnie zdając sobie sprawę ze skomplikowanych procedur od pozyskania do spieniężenia świadectw efektywności energetycznej postanowiłem zostać Członkiem Rejestru Świadectw Pochodzenia i oferować wsparcie kompleksowe, aby Klient nie musiał się rozpraszać od swojej podstawowej działalności biznesowej. Promocja mojej oferty w tym zakresie to drugi cel uruchomienia niniejszego projektu.Ufam, że uznacie mnie Państwo za wiarygodnego Partnera i zechcecie podjąć współpracę na rzecz analizy możliwości poprawy efektywności energetycznej w działalności produkcyjnej i uzyskania zarówno oszczędności energii, pieniędzy jak i białych certyfikatów po wdrożeniu rekomendowanych przeze mnie rozwiązań.


Oferuję kompleksową obsługę projektów związanych z pozyskaniem białych certyfikatów - od doradztwa i wstępnej oceny poprzez przeprowadzenie audytu, przygotowanie wniosku, przeprowadzenie audytu końcowego, aż po sprzedaż świadectw na TGE i końcowe rozliczenie projektu z wdrażającym PSPEE.
Zapraszam do współpracy!

Dane kontaktowe

Robert Piątek, ekspert od białych certyfikatów - dane kontaktowe

Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego